טופס הצעה למכרז שילוט-מתוקן לאחר שאלות הבהרהdocx.pdf