הסכם מכרז שילוט-מתוקן לאחר שאלות הבהרה (בעקוב אחר שינויים).pdf