מענה לשאלות הבהרה וסיכום מפגש מציעים – מכרז הובלות.pdf