הנחיות להגשת בקשה לקרן ישראל הודו לחדשנות טכנולוגית V3 15.1.2019.docx