מתודולוגיית חישוב מדד הייטק בדוח החדשנות לשנת 2018.pdf