מסלול הטבה מס’ 39 – חממות יזמות בפריפריה (פיילוט) – 14.1.2019.pdf