מסלול הטבה מס’ 38 – קידום יזמות טכנולוגית בעיר חיפה – 1.1.2019.pdf