מסלול הטבה מס’ 22 – חממות ביוטכנולוגיות – 16.12.2018.pdf