מסלול הטבה מס’ 3 – חממות טכנולוגיות – 16.12.2018.pdf