מסלול הטבה מס’ 36 – עידוד חדשנות טכנולוגית בתעשיית הייצור – 13.12.2018.pdf