מענה לשאלות הבהרה – מכרז מנהלי מאגדים נובמבר 2018.pdf