טבלאות ניסיון למילוי בהקלדה-תיקון לאחר הבהרות.docx