רשימת מציעים-פיתוח תרופות – מתוקן לאחר שאלות הבהרה-גרסה נקיה.pdf