רשימת מציעים-למידה עמוקה-מתוקן לאחר שאלות הבהרה-גרסה נקיה.pdf