רשימת מציעים-סייבר-מתוקן לאחר שאלות הבהרה-גרסה נקיה.pdf