מסלול הטבה מס’ 15 – הוראות להסדרת סיוע למרכזי מחקר ופיתוח של חברות גדולות בפריפריה – 20.11.2018.pdf