מסלול הטבה מס’ 9 – תנופה – סיוע ליזמים טכנולוגיים מתחילים – 31.10.2018.pdf