טופס הצעה-מתוקן אחרי שאלות הבהרה-בגרסת שינויים.pdf