מסמכי מכרז חללי עבודה-מתוקן לאחר הבהרות-גרסת שינויים.pdf