מסלול הטבה מס’ 20 – מימ”ד (מינוף מופ דואלי) – 23.10.2018.pdf