פרוטוקול – ישיבת מועצת רשות החדשנות מיום 10.11.16.pdf