פרוטוקול – ישיבת מועצת רשות החדשנות מיום 25.9.16.pdf