פרוטוקול – ישיבת מועצת רשות החדשנות מיום 25.12.16.pdf