פרוטוקול – ישיבת מועצת רשות החדשנות מיום 30.11.16.pdf