מרקיורימובל – טכנולוגיה חדשנית לרחקת מזהמים מגזי פליטה תעשייתיים.pdf