הסכם נספח למכרז מסגרת לשירותי יעוץ אסטרטגי וכלכלי-מתוקן לאחר שאלות הבהרה.pdf