טבלאות בטופס ההצעה -למילוי בהקלדה-לאחר שאלות הבהרה.docx