טופס הצעה-מכרז מסגרת אסטרטגיה-מתוקן לאחר שאלות הבהרה-בגרסת שינויים.pdf