נספח ז’ להליך תחרותי (מסלול הטבה מס 3)_תקנות לעידוד מחקר ופיתוח בתעשייה (התניית אישורים – שכר מינימום).doc