נספח א’ להליך תחרותי (מסלול הטבה 3)_אזור גיאוגרפי.pdf