בקשה לתמיכה בחברת פרויקט במסגרת תכנית החממות 2018-1.docx