נספח 5 – בקשה להשקיע בחברה מתחילה הפועלת מכוח מסלול הטבה 23.docx