נהלי מסלול הטבה מס 23 – חברות מתחילות – 3-9-18.docx