הוראות לעניין שיעור התמלוגים וכללים לתשלומם 14-8-18.docx