הצהרה בדבר עמידה בדרישות (התניית אישורים – שכר מינימום).docx