בקשה לתמיכה במסלולי חדשנות בתחומים נבחרים (גורמי ממשל).docx