הצהרת מסגרת תומכת מאושרת על קליטת יזם טכנולוגי זר.docx