מסלול הטבה מס’ 22 – חממות ביוטכנולוגיות – 6.8.2018_0.pdf