נספח ה-תיקון מסלול הטבה מס’ 2 תמיכה בחדשנות טכנולוגית של התעשייה בשיתוף עם גורמי ממשל.docx