רשות החדשנות-הודעה בדבר כוונה לערוך רשימת מציעים-יעוץ משפטי בענייני מכרזים ומשפט מנהלי.pdf