נהלי זירת ייצור מתקדם- מסלול עידוד חדשנות טכנולוגית בתעשיית הייצור ותת מסלול חברות תעשייתיות.pdf