הסכם נספח למכרז כנס החדשנות-מתוקן לאחר מענה לשאלות הבהרה-גרסת עקוב אחר שינויים.pdf