מסלול הטבה מס’ 36 – עידוד חדשנות טכנולוגית בתעשיית הייצור – 24.6.2018.pdf