מסמכי מכרז כנס החדשנות-מתוקנים לאחר שאלות הבהרה-110618.pdf