טופס פנייה לקבלת ליווי בקשה לרישיון סביבתי למתקן חלוץ לטכניקה סביבתית חד….docx