ריכוז עיקרי הוראות מסלול הטבה מס 36א – מופת – מונגש – לאחר שינוי אוכלוסיה – V3.pdf