נספח – הוראות לעניין שיעור התמלוגים וכללים לתשלומם – אחרי הנגשה לפני פרסום – 22-4-18.pdf