מסלול הטבה מס’ 36 – עידוד חדשנות טכנולוגית בתעשיית הייצור – אחרי הנגשה לפני פרסום – 23-4-18.pdf