מענה לשאלות הבהרה מס’ 2 – מכרז סוכני נסיעות-טיוטה-170418.pdf