מענה לשאלות הבהרה- במכרז 0618 לקבלת שירותי יעוץ כתיבה עריכה והפקה של דוח החדשנות השנתי_0.pdf